Agenda i recursos de seguiment del CFM d'en Xabi Oro.

Agenda i recursos de l'assignatura Improvisació Màster Grup 2

Agenda i recursos de l'assignatura Improvisació de máster, per interpretació i per compositors.

Agenda and resources for Instrument Principal's Dave Series.

Este es el espacio para entregar los dos borradores y documento final del Trabajo Final de Máster.   Las fechas de entrega de los borradores y trabajo final son las siguientes:

This is the space to upload  in the two drafts and the final document of the Master Final Project. The dates to hand in the documents are the follwoing:


o   Primer borrador/First draft: 15 de abril (April 15) 

o   Segon/Segundo borrador/Second draft: 15 demaig/mayo (May 15)

 Treball/Trabajo final/Final Project: 15 de juny/junio (June 15)


Les tres sessions es distribueixen així: 

1. Presentació de Música i sentits. S'escullen els temes de les altres 2 sessions.

2. Narrativitat romàntica.

3. Ironia musical