Les tres sessions es distribueixen així: 

1. Presentació de Música i sentits. S'escullen els temes de les altres 2 sessions.

2. Narrativitat romàntica.

3. Ironia musical