Benvinguts al Màster de Musicoteràpia de l'Esmuc dels curs 2021-2022.

En aquest aulari trobareu tots els materials relacionats amb les diverses assignatures que s'impartiran en aquest curs acadèmic així com el dossier de plans docents i el calendari de classes.

Bienvenidos al Máster de Musicoterapia de la Esmuc del curso 2021-2022

En esta aula virtual encontraréis todos los materiales relacionados con las diferentes asignauras que se impartiran en este curso académico com el dosier de planes docentes y el calendario de clases.

Welcome to the 2021-2022 Master in Music Therapy of the Esmuc.

In this virtual classroom, you will find all the materials related to the different subjects that will be taught this academic year, like the syllabi and the calendar of classes

Benvinguts al Màster de Musicoteràpia de l'Esmuc dels curs 2021-2022.

En aquest aulari trobareu tots els materials relacionats amb les diverses assignatures que s'impartiran en aquest curs acadèmic així com el dossier de plans docents i el calendari de classes.

Bienvenidos al Máster de Musicoterapia de la Esmuc del curso 2021-2022

En esta aula virtual encontraréis todos los materiales relacionados con las diferentes asignauras que se impartiran en este curso académico com el dosier de planes docentes y el calendario de clases.

Welcome to the 2021-2022 Master in Music Therapy of the Esmuc.

In this virtual classroom, you will find all the materials related to the different subjects that will be taught this academic year, like the syllabi and the calendar of classes

Aquest aulari es farà servir pels alumnes i professors del màster de Musicoteràpia. Es farà servir de suport a la docència presencial penjant materials, enllaços, creant forums i altres materials d'interès.