Assignatura amb conceptes teòrics i pràctics sobre el flamenco. Continguts adaptats per estudiants d'altres àmbits que volen conèixer el funcionament armònic, rítmic i melòdic d'aquesta música. 

  • Estudi de les estructures formals dels diferents estils (palos). 
  • Conceptes rítmics: compás flamenco.
  • Ritma harmònic.
  • La improvisació al flamenco, un concepte associat al ritme.