Tres indicacions referents al fitxer electrònic del treball fi de grau:

 

  • El nom del fitxer ha de ser: TFG Nom Cognom1 Cognom2
  • El format del fitxer ha de ser en PDF.
  • Ha de ser 1 únic fitxer que ho inclogui tot: portada, text del treball i annexos.