El Taller d'anàlisi vol posar en pràctica les competències apreses en anteriors cursos d'anàlisi, i ampliar-les en dos sentits: en la seva aplicació a la interpretació, i en la inclusió dels significats expressiusde les obres interpretades. 

Massa sovint, els cursos d'anàlisi no troben una relació amb l'activitat interpretativa. Saber com es divideix una peça –p.e. una sonata–, o les tres seccions ABAd'una peça romàntica, en què canvia la manera de tocar-la? Què més aniria bé saber, sobre l'obra, per dir-la amb més sentit? 

La musicologia actual està oberta a anar més enllà de l'anàlisi formal que, al segle passat, pretenia ser l'únic discurs possible, i indagar en les tradicions que han dotat la música de significats expressius. Això inclou quatre aspectes fonamentals, estretament lligats a la interpretació: (1) els aspectesretòrics del discurs musical, que l'acosten als recursos expressius del llenguatge; (2) referènciesa gèneres tradicionals, vocals o de dansa, que "importades" al terreny instrumental en conserven valors expressius; i (3)topoio símbolsmusicals, que sofreixen transformacions històriques, però sovint mostren algun tret comú. Finalment, (4) aquests significats vistos en conjunt ofereixen, sovint, un aspecte narratiuque pot ajudar a interpretar la peça com un discurs ple de sentit. Aquesta interpretació pot tenir un caire fantasiós, quasi privat, o pot buscar, com es farà al Taller, un fonament en les tradicions històriques. 

Per això, i perquè els conservatoris tot just comencen a incorporar la "Música amb sentits", una o dues de les sessions són de lectura i comentari, i serviran de base teòrica.