El Taller d'anàlisi I vol posar en pràctica les competències apreses en anteriors cursos d'anàlisi, i ampliar-les en dos sentits: en la seva aplicació a la interpretació, i en la inclusió dels significats expressius de les obres interpretades. 


El Taller d'anàlisi I vol posar en pràctica les competències apreses en anteriors cursos d'anàlisi, i ampliar-les en dos sentits: en la seva aplicació a la interpretació, i en la inclusió dels significats expressius de les obres interpretades. 

Massa sovint, els cursos d'anàlisi no troben una relació amb l'activitat interpretativa. Saber com es divideix una peça –p.e. una sonata–, o les tres seccions ABA d'una peça romàntica, en què canvia la manera de tocar-la? Què és rellevant d’una anàlisi, per dir l’obra amb més sentit? 

La musicologia actual està oberta a anar més enllà de l'anàlisi formal que, al segle passat, pretenia ser l'únic discurs possible, i indagar en les tradicions que han dotat la música de significats expressius. Això inclou quatre aspectes fonamentals: (1) antigues figures retòriques, que troben una continuïtat en el temps, fins als nostres dies; (2) topoi o símbols musicals, que sofreixen transformacions històriques, però sovint mostren algun tret comú; i (3) referències a gèneres tradicionals, vocals o de dansa, que "importats" al terreny instrumental en conserven alguns dels valors expressius originals. Finalment, aquests significats vistos en conjunt ofereixen, de vegades, un aspecte narratiu (4) que pot ajudar a interpretar la peça com un discurs ple de sentit. Aquesta interpretació pot tenir un caire fantasiós, quasi privat, o pot buscar, com es farà al Taller, un fonament en les tradicions històriques.