Assignatura enfocada a  la improvisació en el flamenco. Recursos en l'aprenentatge de l'acompanyament del flamenco i en la veu solista de les cantaoras.