Del 18 al 23 de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs 2020-2021, els estudiants de primer podran assistir a les diferents reunions de presentació de les especialitats. Totes les trobades tindran lloc a la terrassa si el temps ho permet, i en altres espais.

El calendari de presentacions és el següent:

·         18 de setembre 11.00 h Pedagogia

·         21 de setembre 10.00 h Sonologia

·         21 de setembre 11.00 h Musicologia. Aula A111

·         21 de setembre 13.00 h Jazz i música moderna i Música antiga. Sala d'Orquestra

·         21 de setembre 14.00 h Música tradicional. Aula 111

·         22 de setembre 10.00 h Producció i gestió

·         22 de setembre 13.00 h Teoria, composició i direcció

·         22 de setembre 14.00 h Cant

·         23 de setembre 13.00 h Música clàssica i contemporània instruments orquestrals

·         23 de setembre 14.00 h Pianos, guitarres i orgue


Presentacions de curs per especialitats

Del 18 al 23 de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs 2020-2021, els estudiants de primer podran assistir a les diferents reunions de presentació de les especialitats. Totes les trobades tindran lloc a la terrassa si el temps ho permet.

El calendari de presentacions és el següent:

·         18 de setembre 11.00 h Pedagogia

·         21 de setembre 10.00 h Sonologia

·         21 de setembre 11.00 h Musicologia

·         21 de setembre 13.00 h Jazz i música moderna i Música antiga

·         21 de setembre 14.00 h Música tradicional 

·         22 de setembre 10.00 h Producció i gestió

·         22 de setembre 13.00 h Teoria, composició i direcció

·         22 de setembre 14.00 h Cant 

·         23 de setembre 13.00 h Música clàssica i contemporània instruments orquestrals

·         23 de setembre 14.00 h Pianos, guitarres i orgue