Aquest espai és per la coordinació de masters. Hi ha un espai comú i un espai per cada màster. L'ús d'aquests està per definir encara.