Breu descripcio.

Breu descripcio del curs

Direcció Principal de Cor pel grau de Direcció